KİMYA TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMININ AMACI

Öğrencilere endüstride ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmelerinin yanısıra endüstriyel kimyanın ve kimyanın temel kavramlarını da sunmak üzere hazırlanan Kimya Teknolojisi Programı, günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Vasıflı işçilerden daha bilgili ve daha öngörüye sahip olması istenene ve endüstriyel kimya grubunun bir üyesi olan kimya teknikerinin ana görevi; kimyager ve kimya mühendislerine endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu sebeple program, kimya teknikerinin hem kimyanın temel prensipleri konusunda geniş bilgiye hem de ileri teknoloji cihazlarını işletme ve kontrol etme yeteneğine sahip olmasını gerektirir.

PROGRAMIN EĞİTİM ÖĞRETİM MODELİ  

Yüksekokulumuz Kimya Teknolojisi programında; geçtiğimiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere toplam dört dönem boyunca teorik ve uygulamalı dersleri içeren bir müfredat uygulanmakta olup, tüm dersler kampüs içerisindeki dersliklerde verilmiştir.

Eğitim ve öğrenci odaklı bir yükseköğretim kurumu olarak, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Mesleki Uygulama Eğitimi kapsamında 3+1 modeline geçilmiştir.

Mesleki Uygulama Eğitimi; Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, “İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması” dersi adı altında pekiştirmek üzere kamu / özel kurum ve kuruluşlarda yaptıkları eğitimi tanımlamaktadır.

3+1 Modeli;  öğrencilerin 3 dönem boyunca teorik ve uygulamalı dersleri Meslek Yüksekokulunda aldıkları, son dönem ise bir işyerinde tam zamanlı çalışarak uygulama yaptıkları mesleki uygulama eğitim modelini ifade etmektedir.

3+1 modeli kapsamında öğrencilerin uygulama yapmak üzere iş yerlerine gönderilmesi için ilk iki dönem veya sonraki dönemlerde genel ağırlıklı not ortalamasının en az 1.85 (49.83) olması şarttır. Bu şartı sağlayamamış öğrenciler, işletmelerde yürütülecek olan Mesleki Uygulama Eğitimine gidemezler.

Mesleki uygulama eğitiminden yararlanmak isteyen ve başarı şartını yerine getiren öğrenciler, Yüksekokul Mesleki Uygulama Eğitim Komisyonuna bir dilekçe ile başvurur. İşyeri kontenjanlarına göre ilgili komisyon tarafından seçilmiş öğrenciler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından eğitime kabul edilir.

PROGRAM MEZUNLARININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Dünyada ve ülkemizde işletmeler bazında artan potansiyel ve teknolojik gelişmeler bu konuda yetişmiş insan gücünün özellikle de yetişmiş ara eleman gereksiniminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Program mezunları, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektördeki her işletmede kimya teknikeri olarak istihdam edilebilmektedir.