YETERLİLİKLER
Kimya Teknolojisi1-Kimya biliminin temel prensiplerini öğrenir ve diğer disiplinlerle ilişki kurar2-Kimya biliminin temel prensiplerini laboratuar çalışmalarında uygulama ve yorumlama becerisi kazanır3-Kimya alanının gerektirdiği mesleki İngilizce bilgisine sahip olur4-Kimya alanının gerektirdiği bilgisayar bilgisini uygulamalı olarak kullanır.5-Kimya alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliği kazanır.6-Kimya alanı ile ilgili bir çalışma için bağımsız olarak ve/veya grup içinde sorumluluk alarak bilgi kaynağına ulaşır, araştırma yapar, analiz eder ve raporlama yapar7-Gıda, tekstil, çevre, polimer ve ilaç sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kimya bilgisiyle yorumlar, tartışır ve sorunlara çözüm önerisi getirir8-Fizik ve matematiğin temel prensiplerini öğrenir ve kimya branşında kullanır9-Fizikokimya ve enstrümantal analizde temel prensipleri öğrenir, analiz eder, problem çözer, enstrümantal cihazların çalışma prensiplerini öğrenir10-Fabrikanın yapısını, işleyişini bilir, sosyal haklarını, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda bilgi sahibi olur ve meslek yaşamında bu bilgileri kullanır.11-Endüstride kullanılan ve üretilen malzemeleri ve kimyasalları tanır, reaksiyonlarını yazar ve yorumlar.12-Analitik ve organik kimyada temel prensipleri öğrenir ve laboratuar ekipmanlarını da kullanarak bu prensipleri bireysel ve grup çalışmasıyla uygular

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ